SZKOŁA 

INFORMACJE STAŁE

Plan Dnia :

8.00-8.30 rozpoczęcie dnia

8.30-9.30 język angielski 

9.30-12.30 planowanie dnia, praca własna
12.30-13.30 ogród lub wf (wtorki i piątki)
13.30-14.00 krąg podsumowujący pracę 
14.00-14.30 obiad
14.30-16.30 zajęcia przedmiotowe
i dodatkowe wg planu
16.30 odbieranie dzieci

 

Plan zajęć dodatkowych:

 

PONIEDZIAŁEK 14.30-15.15 hiszpański- J. Blackler
15.15- 16.30 SPORT - A.Piętka

WTOREK 14.30-15.30 CZYTANIE -A. Świderska/RELIGIA KATOLICKA -D.Borowicz
15.30-16.30 SPORT ( gimnastyka korekcyjna, elementy judo) - A.Piętka

ŚRODA12.30 - 13.15 ETYKA - A.Świderska 14.30-16.30 PŁYWANIE - instruktorzy Alice Swim, A.Piętka

CZWARTEK 14.30-15.30 CZYTANIE -A. Świderska/RELIGIA KATOLICKA -D.Borowicz
15.30-16.30 ODYSEJA UMYSŁU - M.Foppke, K. Szczepaniak/SPORT - A.Piętka

PIĄTEK 14.30-15.00 CZYTANIE -A. Świderska
14.30 - 15.15 J. HISZPAŃSKI - J. Blackler
16.00- 16.30 SPORT (Body Ball Trening & Szkoła Kręgosłupa)- A.Piętka/ SZACHY