kadra szkola

Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej.

Od 2001 roku prowadzi zajęcia muzyczne kształcąc w podstawach śpiewu i gry na instrumentach klawiszowych, które owocują w aktywne uczestnictwo muzyczne (warsztaty, koncerty, nagrania, konkursy), dojrzałe pomysły artystyczne.  Współpracuje z Placówkami  i Szkołami Muzycznymi . Tworzy też grupę  zajmującą się  muzyką relaksacyjną ( misy, gongi – Muzykoterapia )

Jej projekty, realizowane przy udziale trójmiejskich muzyków to ciekawe przedsięwzięcia interdyscyplinarne jak i świeże spojrzenie na twórczość wschodzących artystów.

Z pasją podejmuje wyzwania swojej pracy zawodowej.