O PRZEDSZKOLU 

Pierwsza placówka przedszkolna Klubu Montessori powstała w roku 2004 w Gdyni Orłowie przy ul. Akacjowej 59. Była pierwszą i jedyną placówką montessoriańską na Pomorzu. Inicjatorką powstania, założycielką i właścicielką Klubu Montessori jest Joanna Ustowska. W roku 2006 powstała druga placówka Klubu Montessori, w Sopocie przy ul. Słowackiego 2.

Od 1 września 2014 obie placówki weszły w skład Sopockiej Szkoły Montessori w Sopocie przy ul. Tatrzańskiej 19. Prowadzimy edukację przedszkolną dla dzieci w wieku 3-6 lat. W  placówce jest jedna grupa przedszkolna  w ramach której od roku szkolnego 2018/2019 prowadzonajest klasa "0" ; w przedszkolu pracują nauczyciele wychowania przedszkolnego, będący jednocześnie nauczycielami Montessori; zatrudniani są nauczyciele zajęć dodatkowych oraz nauczyciel języka angielskiego.

Pracując zgodnie z pedagogiką M. Montessori realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz prowadzimy roczne przygotowanie dla dzieci rozpoczynających w następnym roku naukę szkolną.

Dla nas wszystkich, tak jak dla wszystkich nauczycieli Montessori, ważne jest wspieranie dzieci, tak aby mogły rozwijać się i zdobywać wiedzę we własnym tempie, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.

 

Naszą Misją jest opieka i edukacja zgodne z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Celem edukacji dzieci w Klubie Montessori jest to, aby dzieci stawały się chętne do samodzielnej nauki, niezależne, pełne wiary w swoje siły i szanujące innych.

 

  

    

  

przed1 przed3 przed2 przed4

Materiały do pobrania w Sekretariacie:

Informator dla Rodziców Przedszkola

Statut Przedszkola