O PRZEDSZKOLU 

Pierwsza placówka przedszkolna Klubu Montessori powstała w roku 2004 w Gdyni Orłowie przy ul. Akacjowej 59. Była pierwszą i jedyną placówką montessoriańską na Pomorzu. Inicjatorką powstania, założycielką i właścicielką Klubu Montessori jest Joanna Ustowska. W roku 2006 powstała druga placówka Klubu Montessori, w Sopocie przy ul. Słowackiego 2.

Od 1 września 2014 obie placówki weszły w skład Sopockiej Szkoły Montessori w Sopocie przy ul. Tatrzańskiej 19. Prowadzimy edukację przedszkolną dla dzieci w wieku 3-6 lat. W  placówce jest jedna grupa; pracuje 5  nauczycieli wychowania przedszkolnego, będących jednocześnie nauczycielami Montessori; zatrudnionych jest 5 nauczycieli zajęć dodatkowych, w tym, nauczyciel języka angielskiego- który jest z dziećmi przez 6 godz. dziennie, codziennie. W naszym zespole są logopedzi, psycholodzy i specjaliści terapii pedagogicznej.

Pracując zgodnie z pedagogiką M. Montessori realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz prowadzimy roczne przygotowanie dla dzieci rozpoczynających w następnym roku naukę szkolną.

Dla nas wszystkich, tak jak dla wszystkich nauczycieli Montessori, ważne jest wspieranie dzieci, tak aby mogły rozwijać się i zdobywać wiedzę we własnym tempie, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.

 

Naszą Misją jest opieka i edukacja zgodne z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Celem edukacji dzieci w Klubie Montessori jest to, aby dzieci stawały się chętne do samodzielnej nauki, niezależne, pełne wiary w swoje siły i szanujące innych.

 

  

    

  

przed1 przed3 przed2 przed4

Materiały do pobrania w Sekretariacie:

Informator dla Rodziców Przedszkola

Statut Przedszkola