onas lewa 

 

OFERTA SZKOŁY

Sopocka Szkoła Montessori to  niepubliczna szkoła podstawowa z uprawnieniami szkoły publicznej. Z założenia szkoła jest placówką integracyjną, zapewniającą edukację   w klasach mieszanych wiekowo.         W zakresie edukacji podstawowej prowadzimy zajęcia na dwóch poziomach:

poziom I ( klasy I-III)

poziom II (klasy IV-VI i VII-VIII)

 Poziom I 

- mieszana wiekowo grupa 21 uczniów

- 2 wychowawców (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog)

- psycholog

- nauczyciel języka angielskiego

- nauczyciel wych. fizycznego

- nauczyciele zajęć dodatkowych 

Poziom II 

kl. IV - VI 

- mieszana wiekowo grupa 21 uczniów

- 2 wychowawców ( nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie)

-nauczyciele specjaliści zgodnie z wymaganiami MEN dla szkół publicznych

 

kl. VII- VIII ( od września 2019)

Sopocka Szkoła Montessori to kompleks 3 placówek: żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej.  Mieścimy się pod jednym adresem , jednak organizacyjnie placówki są samodzielne dając  możliwość edukacji Montessori od 18 m.ż. do ukończenia szkoły podstawowej.  

Taki system organizacji jest wygodny dla rodzeństw,  zapewnia spójność w podejściu do wychowania i edukacji, daje możliwość współdziałania i wymiany doświadczeń na wielu poziomach i płaszczyznach.

OPŁATY

Czesne w wys. 1410 zł obejmuje: opłatę za obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia na pływalni, opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, opiekę pozalekcyjną, zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli Szkoły. Czesne nie obejmuje kosztów obiadów, kosztów wycieczek, spektakli teatralnych,muzycznych, seansów kinowych, zajęć dodatkowych prowadzonych przez instruktorów spoza grona nauczycieli Szkoły. 

Opłata wpisowa w wys. 1410 zł 

 

 

 

Materiały do pobrania

- w przygotowaniu

   
  onas prawa