PROGRAM   ŻŁOBKA MONTESSORI

 

W grupie  Toddlers jest  realizowany program Montessori dla dzieci 0-3 r.ż.

Pierwsze trzy lata życia to podstawowy i najważniejszy czas dla rozwoju ludzkiego potencjału. Rozwój fizyczny niemowlęcia jest fenomenalny i oczywiście  zajmuje naszą uwagę i inspiruje nas . Jednak mniej oczywiste, a zarazem  najgłębsze zmiany odbywają się w dziecku. Montessori odnosi się do dziecka w tym okresie jako do  duchowego zarodka. Pierwszy okres zarodkowy to czas w łonie matki, drugi okres zarodkowy występuje po porodzie w ciągu pierwszych trzech lat życia, kiedy inteligencja dziecka jest tworzona, gdy dziecko wchłania  kulturę i język, w którym jest urodzony. Jest to okres, kiedy rdzeń osobowości, istoty społecznej i istoty życia duchowego są opracowywane przez dziecko. Zrozumienie rozwoju dziecka oraz rozwoju ludzkiego umysłu pozwala nam  przygotować ośrodowisko  do zaspokojenia potrzeb dziecka  tak aby sprzyjać  niezależności, rozwojowi psychomotorycznemu  i przyswajaniu języka.

Misją Żłobka  jest przyczynianie się do podnoszenia jakości życia i rozwoju dzieci, a poprzez to, przyczynianie się do tworzenia lepszej przyszłości.    

 

 "Within the child lies the fate of the future (W rękach dzieci leży przyszłość)."

Maria Montessori