Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/iws4u/domains/montessori.sopot.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Program przedszkola
 

 

PROGRAM PRZEDSZKOLA

W ramach zajęć przedszkolnych proponujemy edukację opartą na indywidualnej pracy dziecka w jego własnym tempie, zgodnie z "aktywną fazą" tj. zgodnie z jego bieżącymi zainteresowaniami i potrzebami.

 

 Edukacja przedszkolna Marii Montessori obejmuje: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukację matematyczną, edukację językową i edukację kosmiczną. 

Pracujemy pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Gdańsku zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program edukacyjny M. Montessori.

Nauka języka angielskiego odbywa się na zasadzie lekcji w małych grupach, kontaktu w trakciepracy własnej oraz dodatkowo w trakcie zajęć z konwersacji każdego dnia. (Przedszkole zatrudnia na 6 godz. dziennie nauczyciela anglojęzycznego - native speakera)

 

Dzieci dodatkowo uczestniczą w zajęciach :

- projekcie autorskim "Matka -Ziemia"

- judo

- rytmice

- zajęciach tanecznych

oraz  w ramach potrzeb korzystają z indywidualnej opieki logopedy.

 

Plan zajęć jest dostępny w placówce.

 

foto1

 przed7 przed5 przed8